ดูรายละเอียด

Hardware

RFID Reader online (อ่านรหัสบัตรเข้ากับรหัสนักเรียน งานทะเบียน)

ดูรายละเอียด

Hardware

Finger Scan online เครื่องสแกนจัดเก็บลายนิ้วมือบุคลากร

ดูรายละเอียด

Hardware

Barcode Laser for Library Book ตัวยิงเลเซอร์บาร์โค๊ดหนังสือ

ดูรายละเอียด

Hardware

RFID Scan offline เครื่องอ่านบัตรนักเรียนเช็คเวลาเข้า-ออก

ดูรายละเอียด

Hardware

Finger Scan offline เครื่องสแกนลายนิ้วมือสำหรับคณะครูเช็คเวลาเข้า-ออก

ดูรายละเอียด

Hardware

เครื่องสแกนบัตรประชาชน นำข้อมูลเข้างานรับสมัคร


ดูรายละเอียด

Software

ออกแบบเว็บไซต์